แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 146
1
สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/691

สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 160 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม " ลักษณะงานที่ปฏิบัติ " ของตำแหน่งนิติกร
 
ราคา 160 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม
10.นิติกรปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือ+แนวข้อสอบ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป+กฎหมาย ท้องถิ่น พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2401

คู่มือ+แนวข้อสอบ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป+กฎหมาย ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 301 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2.
การสรุปความทางตรรกศาสตร์
การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์
การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล (ข้อมูลเพียงพอหรือไม่เพียงพอ)
เงื่อนไขภาษาattorney285
การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
อุปมาอุปไมย
อนุกรม
มิติสัมพันธ์
ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
รวมข้อสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 1. (150 ข้อ)
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 2. (150 ข้อ)
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 3. (150 ข้อ)
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 4. (150 ข้อ)
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 5. (150 ข้อ)
เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 6. (152 ข้อ)
ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
การอ่านคำในภาษาไทย
การสะกดคำ
เสียงในภาษาไทย / พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค
ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
คำพ้องรูป พ้องเสียง /คำราชาศัพท์
โวหารภาพพจน์ / โวหารการเขียน
การเติมคำลงในช่องว่าง*
การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
การเรียงลำดับข้อความ
การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.
ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
แนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ปี 2560


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น ทุกระดับ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2350
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น ทุกระดับ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 602 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุป ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
สรุป พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
 

ตัวอยาง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น ทุกระดับ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2228

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว 
 
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
• ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ยุค ค.ศ. 1950-1960
• ความหมายของงานสังคมสงเคราะห์ในภาพรวม
• พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
• ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
• การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
• ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
• ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์
• ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสูงอายุ
• สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ
• สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• สาระสำคัญของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
• สังคม หลักสังคมและวัฒนธรรม
• การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมวัฒนธรรมไทย
• ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
• เฉลย
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง
15.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744703_th_4743787ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์
ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 719 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง เย็บกี่

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744703_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744705_th_3604703
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 740 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง มีพื้นที่ให้จดบันทึกดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744705_th
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1727 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 374 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ 
พันธกิจกระทรวงมหาดไทย 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
สรุป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายของรัฐบาล 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
สรุปพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
สรุปพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2275

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารทรัพยากรบุคคลa
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การวางแผนกำลังคน
– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                                  ]
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

ราคา 270 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
6.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา เกียรติขจร วัจนสวัส
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571711_th_2615392คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 7 : แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2558
จำนวนหน้า: 734 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
บทที่  1 
 หลักพื้นฐานที่สำคัญบางประการของ
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่  2
 หลักการใหม่ในการรับฟังพยานหลักฐาน
 ที่  “ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ” (มาตรา 226/1)
  บทบัญญัติมาตรา  226/1
  ความเกี่ยวพันระหว่างบทบัญญัติมาตรา  226/1
  และ “คำรับสารภาพ” หรือ “ถ้อยคำ” ของผู้ต้องหา
  หลัก “ผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษ” และหลักของมาตรา   226/1
  ความเกี่ยวพันระหว่างฎีกาที่  500/2474   และหลักในมาตรา   226/1
  สรุปความหมายของคำว่า “พยานหลักฐาน”   ที่เกิดขึ้นโดยชอบ
  แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ”
  กรณีที่  “ไม่ใช่”  “พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ
แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ”
บทที่  3 
  ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี
   ความผิดอันยอมความได้
    อายุความ
    วิธีการนับอายุความฟ้องคดี
    อายุความตาม  ป.อ.   มาตรา  96
    ผู้ร้องทุกข์
    มอบอำนาจให้ร้องทุกข์ได้
    ความสำคัญของการ  “ร้องทุกข์”
    ร้องทุกข์ต่อผู้ใด
    ลักษณะของ  “คำร้องทุกข์”
    การแก้คำร้องทุกข์
    ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์
    อำนาจในการฟ้องคดีของผู้เสียหาย
    ผู้เยาว์ฟ้องคดีด้วยตนเองไม่ได้
    ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง
    การกลั่นกรองฟ้องของผู้เสียหาย
    ปล่อยชั่วคราว
    อำนาจในการระงับคดีความผิดอันยอมความได้ของผู้เสียหาย
    การดำเนินคดีในความผิดอันยอมความได้โดยองค์กรของรัฐ
    การสอบสวน
    ข้อห้ามของการสอบสวน
    การกลั่นกรองโดยพนักงานอัยการ
   ความผิดอาญาแผ่นดิน
   คำกล่าวโทษ
บทที่  4
  อำนาจของผู้เสียหายในการดำเนินคดีอาญา
   ความสำคัญของผู้เสียหายในคดีความผิดอันยอมความได้
   ผู้เสียหายที่แท้จริง
    ผู้เสียหายโดยพฤตินัย
    ผู้เสียหายโดยนิตินัย
    ผู้เสียหายในความผิดฐานบุกรุก
    ผู้เสียหายในความผิดตาม   ป.อ.  มาตรา  136-205
    ความผิดที่รัฐเท่านั้นมีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด
    ผู้เสียหายมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีอาญาแทนได้
     มอบอำนาจให้ร้องทุกข์
     มอบอำนาจให้ฟ้องคดี
   ผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์
    ผู้เยาว์ร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
    ผู้เยาว์ฟ้องคดีโดยลำพังตนเองไม่ได้
   ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
    ผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา  4
    ผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา  5
     กรณีมาตรา  5  อนุมาตรา  1
     กรณีมาตรา  5  อนุมาตรา  2
     กรณีมาตรา  5  อนุมาตรา  3
     ผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา  6
     “ผู้แทนเฉพาะคดี”
    อำนาจของผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง
    ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณี  “ผู้เสียหาย”   ถึงแก่ความตาย
    กรณีที่มีผู้เสียหายหลายคน
    ผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาท
    คำพิพากษาฎีกาเรื่องผู้เสียหาย
     ความผิดฐานลักทรัพย์
     ความผิดฐานฉ้อโกง
     ความผิดฐานยักยอก
     ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
     ความผิดฐานรับของโจร
     ความผิดฐานบุกรุก
     ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
     ถึงแก่ความตาย  (มาตรา  291)
     ความผิดฐานพรากผู้เยาว์
     ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม
     ความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน
     (มาตรา  137)   และ
     ความผิดฐานแจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
     (มาตรา  267)
     ความผิดฐานฟ้องเท็จ
     ความผิดฐานเบิกความเท็จ
     ความผิดฐานนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
     ในการพิจารณาคดี  (มาตรา  180)
     ความผิดฐานทำให้เสียหาย  ทำลาย  ซ่อนเร้นฯ
     ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่น  (มาตรา  188)
     ความผิดฐานขัดขืนหมายหรือคำสั่งของศาล
     (มาตรา  170)
     ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
     การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต  (มาตรา  157)
     ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขัง
     หลุดพ้นจากการคุมขัง
     ความผิดตาม  พ.ร.บ.  ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
    การใช้เช็คฯ
บทที่  5
 การฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย
  กรณีมีผู้เสียหายที่แท้จริงหลายคน
  ผู้เสียหายที่แท้จริงยื่นฟ้องแล้วตายลง
  (การรับมรดกความตามมาตรา  29)
  การขอเป็นโจทก์ร่วม
   ผลของการที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
  สรุปหลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เยาว์
บทที่  6
 การสิ้นสุดคดีความผิดอันยอมความได้
 โดยการถอนคำร้องทุกข์  การยอมความกัน
  ถอนคำร้องทุกข์
  ยอมความกัน
บทที่  7
 การสิ้นสุดคดีโดยการถอนฟ้อง
  ความผิดอาญาแผ่นดิน
  ความผิดอันยอมความได้
 ผลของการถอนฟ้อง
  ความผิดอาญาแผ่นดิน
  ความผิดอันยอมความได้
บทที่  8
 การสิ้นสุดคดีโดยการเปรียบเทียบ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ
  วิธีเปรียบเทียบตาม  ป.วิ.อ.
  การเปรียบเทียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บทที่  9
 การสิ้นสุดคดีกรณีอื่น ๆ
  ศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง (ฟ้องซ้ำ)
   หลักเกณฑ์ของฟ้องซ้ำ
    จำเลยคนเดียวกัน
    การกระทำ  “กรรมเดียว” กัน
    มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งฟ้องได้
   กรณีที่ถือว่าศาลวินิจฉัย  “ในความผิด” แล้ว
    โจทก์ฟ้องจำเลยโดยสมยอมกัน
   กรณีที่ถือว่าศาลยังไม่ได้วินิจฉัย  “ในความผิด”
   “ความผิดต่อเนื่อง” เป็นการกระทำกรรมเดียว
  คดีขาดอายุความ
  มีกฎหมายยกเว้นโทษ
  ความตายของผู้กระทำผิด
บทที่  10
 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ความหมายของคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  กรณีที่ไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ผู้มีอำนาจฟ้อง
   อัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย
    การเรียก “ดอกเบี้ย” ของต้นเงินอันเกิดจากการกระทำ
    ความผิดตามที่ระบุไว้ใน  ป.วิ.อ.  มาตรา  43
  ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญายังศาลใด
  หลักเกณฑ์ในการพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาญาผูกพันข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง
    คำพิพากษาคดีอาญาต้องถึงที่สุด
    เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญา
     กรณีที่เป็นประเด็นโดยตรง
     กรณีที่ไม่ใช่ประเด็นโดยตรง
    ผู้ที่จะถูกข้อเท็จจริงในคดีอาญามาผูกพัน
    ในคดีแพ่งต้องเป็นคู่ความในคดีอาญา
  คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
  ความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง
  อายุความฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
   ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญาในความผิดนั้นเลย
   ถ้ามีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและได้ตัวผู้กระทำความผิด
   มายังศาลด้วยแล้วแต่คดียังไม่เด็ดขาด
   ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาแล้ว
    ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้ว
    ก่อนที่ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง
    ศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้ว
    ก่อนที่ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง
 หลักการใหม่บางประการในการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่  11
 การจับ  การค้น
  ความหมายของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
  เขตอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
 จับ
  การจับโดยมีหมายจับ
  เหตุออกหมายจับ
  การจับโดยไม่มีหมายจับ
   ป.วิ.อ.  มาตรา  78
    มาตรา  78 (1)  กรณี  “ความผิดซึ่งหน้า”
     ความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริง
     (มาตรา  80  วรรคหนึ่ง)
      เห็นกำลังกระทำ
      พบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยฯ
     ให้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้า  (มาตรา  80  วรรคสอง)
    มาตรา  78  (2)
    มาตรา  78  (3)
    มาตรา  78  (4)
   การจับโดยไม่มีหมายจับตามมาตรา  65
   การจับโดยไม่มีหมายจับในกรณีตามมาตรา  134  วรรคห้า
   การจับตาม  ป.วิ.อ.  มาตรา  141  วรรคสี่
  อำนาจจับของราษฎร
   จับกรณีกระทำความผิดซึ่งหน้า
   เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับขอความช่วยเหลือให้จับ
   นายประกันหรือผู้เป็นหลักประกันจับผู้ต้องหาหรือจำเลย
   ที่หนีหรือจะหลบหนี
  สถานที่ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีข้อจำกัดในการจับ
  (มาตรา  81)
   สถานที่ซึ่งเป็น “ที่สาธารณสถาน” ไม่ใช่   “ที่รโหฐาน”
  ขั้นตอนในการจับ
   ขั้นตอน “ขณะถูกจับ”
    การแจ้งสิทธิตามมาตรา  83  วรรคสอง
   ขั้นตอน ณ ที่ทำการของพนักงานสอบสวน
     การแจ้งสิทธิตามมาตรา  84  วรรคหนึ่ง
    คำรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับ
    ว่าตนได้กระทำความผิด  “รับฟัง” ไม่ได้โดยเด็ดขาด
    “ถ้อยคำอื่น” รับฟังได้หากมีการแจ้งให้ทราบสิทธิ
    “ถ้อยคำอื่น” ก็รับฟังไม่ได้แม้มีการแจ้งสิทธิ
      หากให้ถ้อยคำโดยไม่สมัครใจ
  อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ซึ่งรับตัวผู้ถูกจับ
  (มาตรา  84/1)
  สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่จะติดต่อ
  กับบุคคลภายนอกและได้รับการดูแล  (มาตรา  7/1)
   ผลของการไม่ปฏิบัติตามที่มาตรา  7/1 กำหนดไว้
  การรับฟังถ้อยคำของผู้ถูกจับในขณะถูกจับ
  ผลของการจับโดยไม่ชอบ
   กรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จับ
    ป.วิ.อ.  มาตรา  90
    การจับโดยไม่ชอบมีผลกระทบต่อการสอบสวน
    และการฟ้องคดี
   กรณีราษฎรเป็นผู้จับ
  การจับในที่รโหฐานในเวลากลางคืน
  ค้น
   การค้นโดยมีหมายค้น
    มาตรา  69  (2)
    มาตรา  69  (4)
   การค้นโดยไม่มีหมายค้น  (มาตรา  92)
   มาตรา  92  (1)
   มาตรา  92  (2)
   มาตรา  92  (3)
   มาตรา  92  (4)
   มาตรา  92  (5)
  การค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืน  (มาตรา  96)
  การเข้าไปจับในที่รโหฐาน
  การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน  (มาตรา  93)
  การค้นบุคคลในที่รโหฐาน
  การค้นอันสืบเนื่องมาจากการจับ
  ผลของการค้นโดยมิชอบ
   ความหมายของ “การค้นโดยมิชอบ”
    ผลในทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
    ผลในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   การค้นโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่รโหฐาน
   ให้ความยินยอม  (ฎีกาที่  1164/2546)
   มีอำนาจค้น  แต่กระทำการหรือไม่กระทำการบางประการ
   ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   การค้นโดยมิชอบ  ไม่มีผลกระทบการสอบสวนและการฟ้องคดี
บทที่  12
 การสอบสวน
  อำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน  (มาตรา  18)
  พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
  พนักงานสอบสวนกรณีความผิดเกี่ยวพันกันหลายท้องที่  (มาตรา 19)
   ไม่แน่ว่าความผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใด
   ในระหว่างหลายท้องที่
   ความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง
   แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง
   ความผิดต่อเนื่อง  ซึ่งกระทำในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่
    “ความผิดต่อเนื่อง” ตามความหมายของกฎหมายอาญา
    กรณีที่ศาลฎีกาถือว่าเป็น “ความผิดต่อเนื่อง”
   ความผิดหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน
   ความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทาง
   ความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทาง
    พนักงานสอบสวนท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนและท้องที่ใด
    มีอำนาจรับผิดชอบในการสอบสวน  (มาตรา  19  วรรคหนึ่ง
    และวรรคสอง  (ก)  (ข))
  พนักงานสอบสวนในความผิดที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร
  (มาตรา  20)
   หลักการใหม่ของมาตรา  20
  ความสำคัญของการเป็นพนักงานสอบสวนและการเป็น
  พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
   ผู้สอบสวนไม่ใช่พนักงานผู้มีอำนาจสอบสวน
   พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไม่ได้ดำเนินการ
   ตาม  ป.วิ.อ.  มาตรา  140
   ผู้สอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
  การจับ  การค้นไม่ชอบ  ไม่ทำให้การสอบสวนไม่ชอบไปด้วย
  วิเคราะห์ฎีกาที่  1974/2539
  ความเกี่ยวข้องระหว่างมาตรา  18  และมาตรา  19
  การสอบสวนผู้ต้องหา
   วิธีการแจ้งข้อหา
   มาตรา  134  วรรคห้า
   กรณีผู้ต้องหามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน
   สิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความ
  การแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิต่าง ๆ
  ผลของการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหา
  การเตือน  “ผู้ต้องหา”
  ผู้ต้องหามีสิทธิไม่ให้การก็ได้
   ผลของการไม่แจ้งข้อหา
   ผลของการไม่เตือน
  ข้อห้ามพนักงานสอบสวน  (มาตรา  135)
   ผลของการสอบสวนโดยฝ่าฝืนข้อห้าม
  การสอบสวนที่ไม่ฝ่าฝืนมาตรา  135
  กรณี “เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี” เป็นผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา
   การถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานเด็ก (มาตรา  133  ทวิ)
    ผลของการสอบสวนผู้เสียหายหรือพยานเด็ก
    โดยไม่มีนักจิตวิทยา  ฯลฯ  (ฎีกาที่  5294/2549)
   การสอบสวนผู้ต้องหาเด็ก  (มาตรา  134/2)
   เด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือพยานชี้ตัวบุคคลใด
   (มาตรา  133  ตรี)
   ผู้ต้องหาเด็กถูกบุคคลอื่นชี้ตัว
   ผู้ต้องหาเด็กชี้ตัวบุคคลใด
   ผู้เสียหายเด็ก “ร้องทุกข์”
   การนำผู้ต้องหาเด็กชี้ที่เกิดเหตุ
  สิทธิในการมีทนายความของผู้ต้องหาเด็ก
   ผลของการสอบสวนผู้ต้องหาเด็กโดยไม่มีนักจิตวิทยา  ฯลฯ
   หรือไม่มีทนายความ
  อำนาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐาน
  อำนาจบังคับผู้ต้องหาพิมพ์ลายนิ้วมือ  ลายมือ  หรือ  ลายเท้า
  อำนาจค้นและยึดของกลาง  (มาตรา  85  และ  85/1)
  อำนาจอื่น ๆ  ของพนักงานสอบสวน
  ผลของการสอบสวนที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
   ถือว่ามิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้น
   อัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้อง  ศาลต้องยกฟ้อง  ตามมาตรา  120
   ถือว่ามีการสอบสวน  อัยการจึงมีอำนาจฟ้อง
   แต่ศาลต้องไม่  “รับฟัง” ถ้อยคำของผู้ต้องหา
  กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
  หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้จับ  หน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
  หรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับ  หน้าที่ของพนักงานสอบสวน
   หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้จับ
   หน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับ
   หน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนผู้ต้องหา
บทที่  13
 อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา,  ขังผู้ต้องหา,  การปล่อยชั่วคราว
  อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
   ระยะเวลาในการควบคุม
  การขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหา
   เหตุออกหมายขัง
  การขังในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจำ  (มาตรา 89/1)
  การปล่อยชั่วคราว
   ปล่อยโดยไม่มีประกัน
   ปล่อยโดยมีประกัน
   ปล่อยโดยมีประกันและมีหลักประกัน
  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
  การปล่อยชั่วคราวมีผลจนถึงเมื่อใด
  การยื่นขอปล่อยชั่วคราวใหม่อาจใช้หลักประกันเดิมได้  (มาตรา  113/1)
  การสั่งให้เปลี่ยนสัญญาประกันหรือสั่งเรียกหลักประกันเพิ่ม
  การสิ้นสุดของสัญญาประกัน
  การอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
  การบังคับตามสัญญาประกัน
  คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการลดค่าปรับ
บทที่  14
 การชันสูตรพลิกศพ
  การตายโดยผิดธรรมชาติ
  การตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
   พนักงานอัยการต้องร่วมกับพนักงานสอบสวน
   ทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
   กรณีที่พนักงานอัยการต้องเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวน
   ในการทำสำนวนสอบสวน  (มาตรา  155/1)
บทที่  15
 อำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  การออกคำสั่งฟ้อง
  การออกคำสั่งไม่ฟ้อง
  ผลของการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
บทที่  16
 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา
  ความผิดเกิดในราชอาณาจักร
   ศาลซึ่งความผิดได้เกิด
   ศาลซึ่งจำเลยมีที่อยู่
   ศาลซึ่งจำเลยถูกจับ
   ศาลแห่งท้องที่ซึ่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนคดีนั้น
  ความผิดอันเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
 การโอนคดี
  ศาลที่มีอำนาจชำระคดีหลายเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกัน  (มาตรา  24)
   ความผิดหลายฐานกระทำลงโดยผู้กระทำผิดคนเดียวกัน
   ผู้กระทำผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิด
   ฐานหนึ่งหรือหลายฐาน
   ความผิดหลายฐานกระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน
   ความผิดหลายฐานกระทำลงโดยผู้กระทำผิดทั้งหลาย
   คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว
   ความผิดเกิดขึ้นโดยผู้กระทำมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นโทษ
 การพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวพันกัน  โดยโจทก์แยกฟ้องเป็นหลายคดี
 การฟ้องคดีที่อัยการเป็นโจทก์ต้องได้ตัวผู้ต้องหามาส่งศาลด้วย
   กรณีที่ศาลฎีกาถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้ว
   กรณีที่ถือว่าผู้ต้องหามิได้อยู่ในอำนาจศาลที่อัยการยื่นฟ้อง
   หากไม่มีตัวผู้ต้องหามาพร้อมกับฟ้องของอัยการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571711_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)10
การศึกษา / หลักกฎหมายมหาชน สิทธิกร ศักดิ์แสง
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 11:08:47 PM »
หลักกฎหมายมหาชน สิทธิกร ศักดิ์แสงดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886724_th_4562124

หลักกฎหมายมหาชน สิทธิกร ศักดิ์แสง
ผู้แต่ง : สิทธิกร ศักดิ์แสง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า : 376 หน้า
ขนาด : 18.5x26 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ภาค 1 ความรู้ทั่้วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
บทที่ 1 ความหมาย  ลักษณะของกฎหมาย
1.ความหมายของกฎหมาย
2.ลักษณะของกฎหมาย
2.1กฎหมายเป็นข้อกำหนดแบบแผนความประพฤติของมนุษย์
2.2กฎหมายต้องเป็นข้อบังคับของรัฐ
2.3กฎหมายเป็นข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์อย่างเป็นกิจลักษณะ
2.4กฎหมายเป็นข้อบังที่มีสภาพบังคับ
3.แนวคิดทฤษฎีการแยกประเภทและความแตกต่างของกฎหมายเอกชน-กฎหมายมหาชน
3.1แนวคิดทฤษฏีการแบ่งประเภทของกฎหมายเอกชน-กฎหมายมหาชน
3.2ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชน-กฎหมายมหาชน
3.3ประโยชน์ในการแบ่งประเภทของกฎหมายเอกชน-มหาชน
 
4.ประเภทของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
1.หลักนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
1.1นิติวิธีเชิงปฏิเสธกฎหมายเอกชน
1.2นิติวิธีเชิงสร้างสรรค์
2.หลักคิดพื้นฐานเพื่อประกอบการเข้าถึงหลักนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
2.1นิติวิธีเชิงเปรียบเทียบกฎหมายมหาชน
2.2นิติวิธีเชิงประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
1.พัฒนาการของกฎหมายมหาชนของต่างประเทศ
1.1กลุ่มระบบกฎหมายซิวิลลอร์
1.2กลุ่มระบบกฎหมายคอมมอนลอร์
2.พัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
2.1พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคการระบบศักดินา
2.2พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 
2.3พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
2.4พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคอำนาจนิยมและการปฏิรูปการเมือง
บทที่ 4 แหล่งที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
1.แหล่งที่มาของกฎหมาย
1.1ความหมายของแหล่งที่มาอันเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย
1.2วิธีในการศึกษาอันเป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย
1.3แหล่งที่มาของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
1.4แหล่งที่มาของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
2.ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
2.1การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
2.2ผลของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 กฎหมายมหาชนที่สำคัญ
1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ
1.1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ
1.2ประเภทของรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญในทางวิชาการ
1.3ลักษณะของรัฐธรรมนูญ
1.4เนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
2.กฎหมายปกครอง
2.1ความหมายของกฎหมายปกครอง
2.2หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
2.3ลักษณะและเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายปกครอง
3.กฎหมายการคลัง
3.1ความสำคัญของการคลัง
3.2ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังกับนโยบายการคลัง
3.3การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
       
ภาค 2 รัฐในสถาบันกฎหมายมาหาชน
บทที่ 6  ข้อความคิดว่าด้วยรัฐ
1.ความหมายของคำว่ารัฐ
1.1 รัฐ  หมายถึง   สังคมการเมือง
1.2  รัฐหมายถึง  บรรดาสถาบันและบุคคลทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสถาบัน
1.3รัฐหมายถึง ฝ่ายการปกครอง
2.การศึกษารัฐในแง่รัฐศาสตร์
2.1รัฐเป็นสังคมมนุษย์รูปแบบหนึ่ง
2.2รัฐเป็นสังคมมนุษย์ที่ผูกติดกับดินแดนส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก
2.3รัฐเป็นสังคมมนุษย์ที่มีการปกครอง
2.4อำนวจที่ผู้ปกครองใช้ถือเป็นอำนาจปกครองสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตย
2.5สรุปลักษณะร่วมหรือองค์ประกอบของคำว่า  รัฐในแง่สังคมศาสตร์
3.การศึกษารัฐในแง่นิติศาสตร์
3.1รัฐเป็นนิติบุคคล
3.2รัฐเป็นบุคคลมหาชน
3.3รัฐเป็นนิติบุคคลที่มีลัษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษ
3.4ความเป็นนิติบุคคลของรัฐตามกฎหมายมหาชน
4.การวิเคราะห์แนวคิดว่าด้วยรัฐในแง่สังคมศาสตร์และนิติสตร์
บทที่ 7แนวคิดและการทฤษฎีการกำเนิดรัฐ
1.ทฤษฎีสัญญาประชาคม
1.1ทฤษฎีสัญญาประชาคมโลกตะวันตก
1.2ทฤษฎีสัญญาประชาคมโลกตะวันออก
2.ทฤษฎีเทวสิทธ์
2.1ทฤษฎีเทวสิทธ์โลกตะวันตก
2.2ทฤษฎีเทวสิทธ์โลกตะวันออก
3.ทฤษฎีกำลังอำนาจ
4.ทฤษฎีวิวัฒนาการ
4.1ปัจจัยทางสายโลหิต
4.2ปัจจัยทางสัญชาตญาณ
4.3ปัจจัยทางเครือญาติ
4.4ปัจจัยการรวมเผ่า
4.5ปัจจัยการรวมเป็นชาติ
บทที่ 8รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐของรัฐสมัยใหม่
1.การพิจารณารูปแบบของรัฐโดยการพิจารณาประมุขของรัฐ
1.1ราชอาณาจักร
1.2สาธารณรัฐหรือมหาชนรัฐ
2.การพิจารณารูปแบบของรัฐโดยการพิจารณาจากการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐ
2.1รัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ
2.2รัฐรวม
บทที่ 9 ภารกิจของรัฐสมัยใหม่
1.มาตรการของรัฐในการดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ
1.1มาตรการทางสังคม
1.2มาตรการทางกฎหมาย
2.ภารกิจของรัฐ
2.1ภารกิจขั้นพื้นฐาน
2.2ภารกิจเสริมหรือภารกิจลำดับรอง
3.รูปแบบภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะ
3.1ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยรัฐ
3.2ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยเอกชน
ภาค 3 ปรัชญาว่าด้วยการใช้อำนาจและการจำกัดอำนาจของรัฐ
บทที่ 10 หลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม
1.แนวคิดพื้นฐานเรื่องหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม
1.1แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
1.2แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
2.ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม
2.1ความแตกต่างของหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม
2.2ความคล้ายคลึงระหว่างหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม
3.หลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมที่ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญ
3.1เหตุผลของการนำหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมมาใช้ร่วมกัน
3.2บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ปรากฎหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม
บทที่ 11 การกระทำและการควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
1.หลักทั่วไปองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
1.1โครงสร้างองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
1.2การเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ
2.ที่มาองค์กรรัฐฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย
2.1ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2.2ที่มาสมาชิกวุฒิสภา
3.การกระทำของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย
3.1อำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย
3.2อำนาจหน้าที่ในการควบคุมการกฎหมาย ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
3.3อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร
3.4อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
3.5อำนาจในการอนุมัติพระราชกำหนด
4.การควบคุมการกระทำของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย
4.1การควบคุมคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธียุบสภา
4.2การควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน
4.3การควบคุมการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
4.4การควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการถอดออกจากตำแหน่ง
4.5การควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
บทที่12การกระทำและการควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
1.หลักทั่วไปขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
1.1ประมุขของรัฐ
1.2หัวหน้าฝ่ายบริหาร
1.3คณะรัฐมนตรี
1.4รัฐมนตรี
2.ที่มาองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารของประเทศไทย
2.1ที่มาขององค์กรรัฐฝ่ายบริหารในฐานะทางการเมือง
2.2ที่มาขององค์กรของรัฐในฐานะฝ่ายปกครอง
3.การกระทำของรัฐฝ่ายบริหารของประเทศไทย
3.1การกระทำของรัฐฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายการเมือง
3.2การกระทำของรัฐฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายปกครอง
4.การควบคุมการกระทำของรัฐฝ่ายบริหารของประเทศไทย
4.1การควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายการเมือง
4.2การควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ในฐานะฝ่ายปกครอง
4.3การควบคุมฝ่ายบริหารด้วยวิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน
4.4การควบคุมการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร
4.5การควบคุมฝ่ายบริหารด้ายการถอดถอนจากตำแหน่ง
4.6การควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
บทที่ 13 การกระทำและการควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
1.หลักทั่วไปขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
2.ที่มาขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการของประเทศไทย
2.1การสรหาและการแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ
2.2ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ
3.การกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการของประเทศไทย
3.1อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
3.2อำนาจของศาลยุติธรรม
3.3อำนาจของศาลปกครอง
3.4อำนาจศาลทหาร
4.การควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการของประเทศไทย
4.1การควบคุมตรวจสอบโดยภายในองค์กรตุลาการด้วยตนเอง
4.2การควบคุมตุลาการโดยการถอดถอนออกจากตำแหน่ง
4.3การควบคุมตุลาการด้วยวิธีการดำเนินคดีอาญา
บทที่14 การกระทำและการควบคุมการกระทำขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
1.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1.1คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.2ผู้ตรวจการแผ่นดิน
1.3คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1.4คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
2.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
2.1องค์กรอัยการ
2.2คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.3สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นเรื่อง
ประวัติผู้แต่ง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886724_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดเจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979854-6320691-เจาะแนวข้อสอบ+นายร้อยตำรวจหญิง+วุฒิ+ม.6+พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979854_th 

เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

รหัสสินค้า: 003939
ราคา: 250.00 บาท
รายละเอียด:
เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี 
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนหน้า 258 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

สารบัญ

+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 
+ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
+ แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 
+ แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2304
คู่มือสรุป+เจาะแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 228 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบงาน (Job designs)
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Planning)
กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณาในการสรรหา
วิธีการสรรหา (Channels of Recruitment)
การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal)
ความปลอดภัยในการทำงาน (Attorney285)
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับระเบียบประกาศหรือมติที่ใช้ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณและจรรยาบรรณของข้าราชการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ติวเข้ม กฎหมายต้องรู้ เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มร้อย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2277

ติวเข้ม กฎหมายต้องรู้ เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มร้อย
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มลูกพ่อขุนวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 524 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.5x26 ซม.
 
กฎหมายท้องถิ่นทุกตำแหน่งใช้สอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการกฎหมายสำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบ (ฉบับเต็ม)จัดสอบโดย (คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น) กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2262

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556 
จำนวนหน้า : 249 หน้า 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
• ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
• จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
• กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
• บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร
• ระเบียบกระทรวงภายในว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2551
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ. 2542
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรท้องถิ่น พ.ศ. 2541
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534
• สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
• 10 อันดับหญิงที่ทรงอิทธิพลของโลก ประจำปี 2013
• จับตา พ.ร.บ. กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท
• สนข. เร่งไฮสปีดเทรนโคราช เทงบฯหมื่นล้านเวนคืนที่ดิน
• กขช. เคาะราคาจำนำข้าวเปลือกตันละ 12,000 บาท เริ่ม 30 มิ.ย.
• แนวข้อสอบการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
• แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
• แนวข้อสอบอาเซียน
• หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2220

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 327 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
ค่านิยม
อัตรากำลัง
กลุ่มเป้าหมาย
คำจำกัดความตามกลุ่มเป้าหมาย
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560
ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่างๆกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเชื่อมั่นของมนุษย์  พ.ศ.2560-2564
การขับเคลื่อนงาน พส.
นโยบายเร่งด่วน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
เจตนารมณ์ของ รมว.พม.
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไป
คนไร้ที่พึ่ง
ราษฎรบนพื้นที่สูง
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาสังคม
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม 
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน 
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา 
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
ทฤษฎีการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
แนวข้อสอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ 
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไป
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/197
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 146