Freeasinfreedombook.com: ลงประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 01:46:59 AM

หัวข้อ: ฟรีแนวข้อสอบ นักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 01:46:59 AM
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(https://4.bp.blogspot.com/-LXO7wBkaSA0/WvAKGTu3EnI/AAAAAAAAAbE/BeW8DY0JML0eSm_y5__c7t--k5IqkPsagCLcBGAs/s640/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5.jpg) (https://4.bp.blogspot.com/-LXO7wBkaSA0/WvAKGTu3EnI/AAAAAAAAAbE/BeW8DY0JML0eSm_y5__c7t--k5IqkPsagCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5.jpg)        
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเว็บที่นักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (https://goo.gl/PLaQSf)
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (https://bit.ly/2nD5OAl)
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (https://youtu.be/THu5EZkbGRM)
เข้าดูบล๊อกที่นักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (http://xn--12caq5cobsc8f5bmbd2be6fce7e.blogspot.com/2018/05/blog-post.html)

 
(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
 
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (https://goo.gl/PLaQSf)

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ